Ağustos 2011 Ayında Eklenen Konular

Bireysel Emeklilik Sistemi´nin 22.07.2011 tarihli verileri açıklandı. Emeklilik Şirketlerinin verilerine göre 22.07.2011 tarihi itibarıyla katılımcıların toplam fon tutarı 13.493,7milyon TL, katılımcı sayısı 2.515.123 kişi´dir. Aşağıda konuyla ilgili verilere ulaşabilirsiniz. Bes Temel Göstergeler (22/07/2011) Katılımcıların Fon Tutarı                                 : 13.493,7milyon TL Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı                   : 2.515.123 kişi Katkı Payı Tutarı                                            : 11.143,9 milyon TL Yatırıma Yönlenen Tutar                                 : 10.810,6 milyonTL (daha&helliip;)
9 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26842 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:   Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar                 Amaç ve kapsam                 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin bireysel emeklilik sistemine girmesine, emeklilik sözleşmesinin yapılmasından sona ermesine kadar geçen süreçte emeklilik sözleşmesine taraf olanların hak ve yükümlülüklerine ve bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.                 Dayanak                 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 28/3/2001 tarihli...
29 Ağustos 2009 Cumartesi  Resmi Gazete  Sayı: 27334 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan kişilerde aranacak niteliklere, bu kişilerin faaliyetlerine, çalışma esaslarına, girecekleri sınavlara, eğitim programlarına, tutulacak sicile, lisansa ve tanıtım kartına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Dayanak              MADDE 2...

Sayfa başına git