BireyselEmeklilikSistemi.Org

BES’te Katılımcı Hakları

BES’te Katılımcı Hakları
  • Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES)  Teklif formunu imzalamanızı veya teklifin onaylamanızı takip eden 60 gün içinde cayma hakkınız var. Cayma durumunda, yaptığınız tüm ödemeler fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan ve varsa yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde size iade edilir. Sözleşmeniz yürürlüğe girdikten sonra caymanız durumunda, varsa getiri üzerinden stopaj kesintisi yapılır.

***Teklif formunu imzalamanızı veya teklifin onaylamanızı takip eden 60 günden sonra cayma hakkını kullanamayacağınızı unutmayın. Bu tarihten sonra sistemden ancak çıkış işlemi yaparak ayrılabilirsiniz.

 

  • Bireysel emeklilikte yılda 6 kere birikimlerinizin ve ödediğiniz katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarına veya tutarlarına ilişkin değişiklik yapabilirsiniz. Ancak fon dağılımı değişiklik talebinizi değişiklik tarihinden en az 2 iş günü önce şirkete bildirmeniz gerektiğini unutmayın!

 

  • Yılda 4 kere plan değişikliği yapabilirsiniz. Plan değişikliği talebiniz ise talebin şirkete ulaştığı tarihten sonra 10 iş günü içinde gerçekleştirilir. Yeni sözleşmeniz 10 iş günü içinde tarafınıza gönderilir.

 

  • İstediğiniz zaman ödemeye ara verebilirsiniz. Vadesinde ödemediğiniz katkı payınızın ödeme tarihini takip eden üç ay içinde, emeklilik hesabınıza herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda, ilgili sözleşmenizde ödemeye ara verdiğiniz kabul edilir

***Ara verme durumunda şirketinizin ek yönetim gideri kesintisi yapabileceğini unutmayın.

 

  • Mevcut bireysel emeklilik şirketinizdeki emeklilik sözleşmelerinizi yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl şirkette kaldıktan sonra, başka şirketten aktarımla düzenlenen sözleşmelerinizi ise en az 1 yıl şirkette kaldıktan sonra başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz.

***Aktarımla kurulan yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı ödemezsiniz. Ancak aktardığınız emeklilik sözleşmenize ait, varsa giriş aidatı borcunuzun birikimlerinizden indirilip indirilmediğini kontrol edin.

  • Bireysel emeklilik hesabınızdaki fon paylarından sistemde bulunduğunuz ay sayısı ile brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarınız ve bireysel emeklilik sisteminden emekli olmanız durumunda yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarına kadar olan kısmı(nafaka borçları hariç olmak üzere) haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dahil edilemez.

–       Aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla hesabınız varsa,    haczedilemeyecek tutar tüm hesaplarınızdaki toplam tutar üzerinden yapılır.

–       Varsa işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılmış hesabınızdaki birikimler hak kazanma süresi sonuna kadar hesaplamaya dahil edilmez

Kaynak: EGM

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.