BireyselEmeklilikSistemi.Org

Bireysel Emeklilik Aracılığı için Aranan Şartlar

Eğitim:

 • Dört yıllık Üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak veya
 • İki yıllık üniversitelerin, bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi meslek yüksekokullarından veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzer eğitim programına sahip meslek yüksek okullarından mezun olmak   veya
 • Lise veya dengi okul mezunu ve Emeklilik şirketleri, Sigorta şirketleri, Sigorta acenteleri, sigorta brokerleri veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlarda sınava başvuru yaptığınız tarih itibarıyla tam zamanlı şirket personeli olarak en az toplam iki yıl süreyle çalışmış olmak.

Diğer Şartlar:

 • Müflis (iflâs etmiş) olmamak,
 • Konkordato ilan etmemiş olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
 • Milli savunmaya karşı suçlar,
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
 • Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
 • Güveni kötüye kullanma,
 • Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
 • Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
 • Terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme

suçlarından mahkûm olmamak,

 • Meslek şeref ve haysiyetine aykırı davranışlarda bulunmamış olmak.

 

Şartlarını taşıyan her birey EGM (Emeklilik Gözetim Merkezi) tarafından düzenlenen ve elektronik ortamda gerçekleştirilen bireysel emeklilik aracıları sınavına (e-BEAS) başvuruda bulunabilirler.

Bu sınavda başarılı olanlara lisans belgesi verilir. Bu belgeye sahip olduktan sonra adına aracılık faaliyetinde bulunacağınız emeklilik şirketi tanıtım kartı başvurusu yapar. Tanıtım kartınızın çıkmasının ardından artık bireysel emeklilik aracısı olarak meslek hayatınıza başlayabilirsiniz.

Etiketler:

Yorumlar
 1. Jeneratör dedi ki:

  Yararlı bilgiler için teşekkür ederiz…

 2. mücahit ispir dedi ki:

  şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkür eder saygılarımı arz ederim ..
  öğrenmek istediğim konu ben 4 yıllık lisans (iktisat) mezunuyum bes lisansı alabilir miyim tekrar teşekkürler….