BireyselEmeklilikSistemi.Org

Bireysel Emeklilik Giriş Aidatı

Bireysel Emeklilik Giriş Aidatı

           Ülkemizde son senelerde yapılan düzenlemelerle bireysel emeklilik sisteminin gelişmesi bireyler tarafından cezbedici görülmüş ve birçok vatandaş bu sistemi kullanmaya başlamıştır. Öte yandan yapılan bu düzenlemeler bazı husularda karışıklığa da sebep olmuştur. Bireysel Emeklilik Giriş Aidatı konusu da, sisteme dâhil olan ve sistemden ayrılmak isteyen kullanıcıların kafalarını kurcalayan en önemli sorunlar arasında yer almaktadır.

            Bireysel Emeklilik Sistemini kullanan bireylerden alınan giriş aidatının tavan tutarı, nasıl ödeneceği ve sistemden çıkılması halinde yapılacak giriş aidatı kesintisi sözleşmenizin kuruluş tarihine göre değişiklik göstermektedir.

           Üç aşamalı olarak belirlenebilecek bu tarih sıralaması sistemin başından 9 Ağustos 2008 tarihine kadar kurulan sözleşmelerle başlamaktadır. Bu tarihe kadar ifa ettiğiniz bir sözleşme varsa, mevcut brüt asgari ücret tutarı kadar giriş aidatı alınabilmektedir. Bu giriş aidatı, en fazla bir sene içerisinde taksit şeklinde de ödenebilir. Ancak şahıs, bireysel emeklilik şirketinden ayrılırsa da talep ettiği daha ileriki bir tarihe kadar bu ödemeyi erteleyebilir.

             Giriş aidatı için ikinci kıstas da 9 Ağustos 2008 ilâ 31 Aralık 2012 tarihleri arasında icra edilen sözleşmelerde geçerli olmaktadır. Bu aralıkta bir sözleşme tarihine muhatapsanız, BES aracı kurumu geçerli asgari ücretin yarısından çok olmamak üzere giriş aidatı talep edebilir. Yine giriş aidatını en çok bir yıl içerisinde taksitlendirebilir ya da beş seneyi geçmeyecek şekilde ertelenebilir. Fakat giriş aidatını ödemeden BES’ten ayrılırsanız, kalan giriş aidat borcunuz elde etmiş olduğunuz birikimlerden tahsil edilebilir.

        İlk sözleşme tarihi 31 Aralık 2012 olan sistem kullanıcıları da, şirketin öngöreceği üzere giriş aidatı ödeyebilirler. Bu kıstasta giriş aidatı, peşin olarak ya da ertelenerek tahsil edilebilir. Fakat peşin olarak alınan kısım, teklif sözleşmesinin taraflarca akdedildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin %10’unu aşamaz. Bu bölüm, taksitler halinde de ödenebilir. Ayrıca peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin;

Katılımcının üç sene içerisinde şirketten ayrılma durumu söz konusu olursa, %75’ini ,
• Sözleşmede üç senesini dolduran fakat altı seneden önce şirketten çıkmış bulunanlar için yarısını,
• Sözleşmede geçerli 6 senesi dolan ve 10 seneden önce şirketten ayrılanlar için de %25’ini aşamaz
• Sözleşme onuncu yılını doldurduktan sonra ayrılanlar ile vefat, maluliyet ya da emeklilik gibi nedenlerden sistemden ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı kesintisi yapılamaz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.