BireyselEmeklilikSistemi.Org

Bireysel Emeklilik ile Birikimli Hayat Sigortası Arasındaki Farklar

  • Hayat sigortasında poliçe yapılan şirketten başka bir şirkete geçiş söz konusu değildir. Bireysel Emeklilikte ise emeklilik sözleşmesi gerekli sürenin (1yıl) geçmesi kaydıyla başka şirkete taşınabilir. Ayrıca aynı şirkette plan değişikliği de yapılabilir.
  • Hayat sigortası poliçelerinde yaş sınırı yoktur. Bireysel emeklilik poliçelerinde ise emekliliğe hak kazanmak için 56 yaş sınırı vardır.
  • Hayat sigortaları grup poliçelerinde grubun en az 10 kişiden oluşması gerekmektedir. Bireysel emeklilik poliçelerinde ise grubun tamamının plana dahil olması şartı ile grupların 10 kişinin altında oluşması mümkün kılınmıştır.
  • Hayat sigortalarında mevcut olmamakla beraber bireysel emeklilik sistemi için ilk girişte talep edilebilecek bir giriş aidatı söz konusudur.
  • Hayat Sigortasında vefat ve sakatlık tazminatı varken, Bireysel Emeklilik Sisteminde herhangi bir vefat tazminatı söz konusu değildir.
  • Hayat Sigortası satışını sigorta şirketleri, Bireysel Emeklilik sistemi poliçelerini Bireysel Emeklilik Şirketleri yapar.
  • Bireysel Emeklilik Sistemi’nde fon yönetimi katılımcı tarafından yapılabilirken, Hayat Sigortasında fonlar şirket tarafından düzenlenir.
  • Birikimli Hayat Sigortalarında ödenen katkı paylarının bir kısmı hayat sigortası için, bir kısmı ise birikime ayrılır. Örneğin aylık ödenen 100 tl’nin 70 tl’si birikime giderken, 30 tl’si hayat sigortasına ayrılır. Kişi bu sigortadan emekli olabilri. Emekli olduğunda 70 tl’lik kısımdan emekli olacak, bir vefat söz konusu olmadığından 30 tl’lik tutar şirkete kalacaktır. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ise ödenen katkı paylarının %100′ü birikime yönlendirilir. Hayat sigortası ile bireysel emeklilik uzun süre önce ayrılmıştır.
  • Birikimli hayat sigortalarında borç çekme olanağı varken, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde böyle bir olanak yoktur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.