BireyselEmeklilikSistemi.Org

Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ödemeleri

Bireysel emeklilik  katkı payı tutarı ne kadar? Bu tutarı kim neye göre belirliyor?

Bireysel emeklilik sisteminde üyeler tarafından ödenecek olan asgari bireysel emeklilik katkı payı tutarı belirli sınırlamalar dahilinde emeklilik şirketi tarafından belirlenir. Katılımcı asgari bireysel emeklilik katkı payı tutarı altında kalmamak koşuluyla, ödeyebileceği bireysel emeklilik katkı payını kendisi belirler.

Asgari bireysel emeklilik katkı payı tutarı, hedef kitlenin gelir durumu ile emeklilik planının yönetim ve fon işletim giderleri dikkate alınarak belirlenir. Asgari bireysel emeklilik katkı payı aylık brüt asgari ücretin %5’inden az olamaz. İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre ödenen bireysel emeklilik katkı paylarında bu sınırlama uygulanmaz.

Asgari bireysel emeklilik katkı payları, emeklilik şirketleri ve bir şirketin planları arasında farklı tutarlarda olabilmektedir. Şirketlerin mevcut planları için geçerli olan asgari bireysel emeklilik katkı payı tutarlarını öğrenmek için, şirketlerden bilgi alınmalıdır.

Ödenen bireysel emeklilik katkı payları hemen yatırıma yönlendiriliyor mu?

Ödenen Bireysel emeklilik katkı payları, şirket hesaplarına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilmektedir.

 

Bireysel emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce şirkete ödenen bireysel emeklilik katkı payları nasıl değerlendiriliyor?

Bireysel emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden önce şirket hesabına intikal eden ve emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra bireysel emeklilik katkı payı olarak değerlendirilecek ödemeler şirket hesabına intikali takip eden en geç ikinci iş gününde önceden tanımlanmış ve Hazine Müsteşarlığına bildirilmiş bir para piyasası fonunda değerlendirilecektir.

 

Bireysel emeklilik katkı payını kredi kartı ile ödeme durumunda, ilgili tutar ne zaman yatırıma yönlendiriliyor?

Şirket, bir blokaj süresi tanımlayarak ödemelerin blokaj süresi sonunda bireysel emeklilik katkı payı olarak şirket hesaplarına intikali koşulunu koyabilmektedir. Bu koşulun olması durumunda, ödenen bireysel emeklilik katkı payı, ilgili blokaj süresi sonunda yatırıma yönlendirilmektedir. Şirketlerin blokaj süreleri, bankalarla yapmış oldukları sözleşmelere göre farklılık gösterebilmektedir.

 

Düzenli bireysel emeklilik katkı payı ödemeleri dışında ara ödemeler yapılması mümkün mü?

Katılımcı, dilediği her zaman bireysel emeklilik hesabına düzenli bireysel emeklilik katkı payı dışında da ödeme yapabilmektedir.

 

Geçmişte ödemediğim dönemlere veya ileriye yönelik Bireysel emeklilik katkı payı ödeyebilir miyim?

Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi gereken bireysel emeklilik katkı payını aşan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren on iki aylık dönemde ödenmesi gereken bireysel emeklilik katkı paylarından mahsup edilebilmekte veya katılımcının yazılı olarak talep etmesi halinde ödeme tarihinden önceki on iki aylık döneme ait ödenmemiş Bireysel emeklilik katkı paylarına mahsup edilebilmektedir.

 

Ödediğim Bireysel emeklilik katkı payları hangi yatırım araçlarında değerlendirilecek?

Katılımcıların ödeyecekleri Bireysel emeklilik katkı payları emeklilik şirketlerinin kurmuş oldukları fonlarda değerlendirilecektir. Fon portföyüne alınabilecek para ve sermaye piyasası araçları şunlardır;

 • Nakit, vadeli-vadesiz mevduat
 • Borçlanma araçları (ters repo dahil) ile hisse senetleri
 • Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar
 • Repo işlemleri
 • Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri
 • Borsa para piyasası işlemleri
 • Yatırım fonu katılma belgeleri
 • Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları.

 

Sisteme katılmak giriş aidatı dışında ne tür ek maliyetler getiriyor?

Sisteme girerken sözleşmeye ilişkin kesintiler hakkında teklif formunda ve sözleşmede bilgilendirme yapılmaktadır. Yapılabilecek kesintiler ve azami tutarları şu şekildedir:

 • Bireysel emeklilik katkı payları üzerinden %8 oranını aşmamak kaydıyla yönetim gideri kesintisi,
 • Fonun net varlık değeri üzerinden hesaplanan, azami günlük yüz binde on oranında fon işletim gideri kesintisi,
 • Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine ve saklayıcı kuruluşa şirket tarafından ödenen sabit giderleri aşmayacak şekilde belirlenmiş ara verme kesintisi.

 

Bireysel emeklilik katkı payını benim adıma başkası yatırabilir mi?

Evet. Bireysel emeklilik katkı payını katılımcı adına katılımcı dışında birisi de ödeyebilmektedir.

 

Bireysel emeklilik katkı payı ödemeleri nasıl yapılabilir?

Bireysel emeklilik katkı payları sözleşmelerde belirtilen ödeme araçları ile yapılabilmektedir. Havale, banka şubesine verilen hesaptan otomatik ödeme talimatı, kredi kartı gibi araçlar sıklıkla kullanılmaktadır.

 

10 yıllık bireysel emeklilik katkı payını bir kerede ödeyerek emekli olabilir miyim?

Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak ve on yıl süreyle Bireysel emeklilik katkı payı ödemek koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazabilmektedir.

Düzenli bireysel emeklilik katkı payının üzerinde yapılan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren en fazla on iki aylık dönemde ödenmesi gereken katkı payı olarak değerlendirilmektedir.

 

Bireysel emeklilik katkı paylarımın fon dağılım oranlarını değiştirebilir miyim?

Katılımcı, fon dağılım oranlarını; değişiklik talebinde bulunduğu tarihten itibaren ödeyeceği Bireysel emeklilik katkı payı tutarlarını, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini, bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile değişiklik talebinde bulunduğu tarihten itibaren ödeyeceği Bireysel emeklilik katkı payı tutarlarını kapsamak üzere yılda azami 6 kez yeniden belirleyebilir.

 

Bireysel emeklilik katkı paylarımı veya giriş aidatımı bireysel emeklilik aracısı vasıtasıyla ödeyebilir miyim?

Bireysel emeklilik aracılarının giriş aidatı ve bireysel emeklilik katkı payı tahsil etme yetkileri bulunmamaktadır.

 

Bireysel emeklilik katkı payları zamanında ödenmezse ne olur? Ödemelere ara vermek mümkün müdür?

Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen bireysel emeklilik katkı payının vadesinde ödenmemesi veya öngörülen Bireysel emeklilik katkı payı tutarından daha az bir ödeme yapılması halinde katılımcı ödemeye ara vermiş kabul edilir.

Ödemeye ara verme durumu, ödemenin yapılmadığı tarihte başlar ve Bireysel emeklilik katkı payı ödenmeye başlandığı tarihte sona erer.

Bir yıl boyunca düzenli Bireysel emeklilik katkı payının altında ödeme yapılması veya hiç ödeme yapılmaması durumunda şirket, emeklilik planında belirtilmesi kaydıyla bazı sabit giderlerine karşılık gelen bir tutarı katılımcının birikimlerinden indirebilir.

Ancak bireysel emeklilik katkı payı ödenmeyen süre emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınmaz.

 

Bireysel emeklilik katkı payı ödemesine ara verilmesi halinde birikimler değerlenmeye devam eder mi?

Bireysel emeklilik katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde de birikimler; katılımcının seçmiş olduğu emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder.

Yorumlar
 1. Mehmet Atasoy dedi ki:

  10/01/2008 tarihinde Bireysel Emeklilik Sisteminden ayrıldım.31/08/2012 tarihinde 84081 kayıt numarası ile evraklarımı Vergi Dairenize teslim ettim.2008 de çıkış yapanların vergi iadelerinin ödendiği bildirildi fakat şu ana kadar tarafıma herhangi bir ödeme ve bildirim yapılmadı.Evrak eksikliği ya da bir hata mı var?Tarafıma bilgi vermenizi rica ederim.

  Saygılarımla

 2. Ersan ÇAĞIRKAN dedi ki:

  19.12.2012 Tarihinde vergi dairesince 274252 kayıt numarası ile 20.12.2012 tarihinde 276662 yine vergi dairesinde evrak kayıt numarası verilen geri ödeme başvuruma bir sonuç alamadım.Benden sonra başvuran arkadaşlarım ödemelerini aldı ama ben hala alamadım.Tarafıma bilgi vermenizi rica ederim.

 3. ayse akyüz dedi ki:

  yüksekten nasıl emekli olunur

  1. admin dedi ki:

   Ayşe Hanım,
   Bireysel Emeklilik Sisteminde “yüksekten emekli olmak” gibi bir durum yoktur.
   Yatırdığınız paraların fonlarda değerlendirilip size tekrar ödenmesi söz konusu.
   Bu ödemeyi toplu veya taksitli şekilde almanız mümkün. Bu ödemelerin miktarını artırmak istiyorsanız yani yüksek miktar ödeme almak istiyorsanız da ödemeleri fazla yapmanız (yüksek katkı payı ödemeniz) gerekir.

 4. Nazan e dedi ki:

  Merhaba 1991 yılında sigorta yaptırmışız, 2001 yılına kadar ödeme yapmalıymışız ancak bir süre ödemeden sonra ödeme yapmamışız. Ödediğimiz bedeli geri alma ya da emeklilik için başvurma şansımız var mı?

 5. Mahmut dedi ki:

  Avivasa bireysel emeklilik ödemelerini 12 yapmadım bunun sıkıntıları nedir

 6. İLKNUR dedi ki:

  Merhaba
  Bes sistemine yeni geçtik şirket olarak maaşları ayin 2 Side yatırdım fakat bes ödemesini henüz yapamadım ayin 6 sinda sorunu çözüp ödeyeceğim herhangi bir cezai yaptırım olur mu?