BireyselEmeklilikSistemi.Org

Bireysel Emeklilik Sistemi İşleyişi

 

 

Mevcut sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı fonksiyon icra edecek olan özel emeklilik sistemi; “Emeklilik Şirketi Yetki Belgesi” almış finans kurumlarında, çalışanlar adına mali ayrıcalıklara sahip birer bireysel emeklilik hesabı (BEH) açılması esasına dayanmaktadır.

Esneklik ve seçenek serbestisi üzerine kurulan sistemde, hesap sahipleri diledikleri takdirde ölüm ve maluliyet risklerine karsı sigorta güvencesi altına alınabilecek, emeklilik tasarruflarının nemasının piyasanın ortalama getirisinin çok altına inmemesi “Getiri Oranı Garantisi” sistemiyle güvence altına alınacak, ölüm-maluliyet ve emeklilik hallerinden herhangi biri gerçekleşmedikçe hesaptaki tasarrufa ulaşılamayacak ve tüm sistem devletin etkin isleyen bir düzenleme ve denetim mekanizmasıyla dikkatlice izlenebilecektir.

Bireysel emeklilik sisteminde işleyiş üç aşamalıdır;

 

1. Sözleşmenin kurulması ve katkıların toplanması: Sisteme girmek isteyen katılımcı; gelir düzeyi, emeklilik dönemindeki gelir beklentileri ve yatırım tercihleri yönünde plan seçerek emeklilik sözleşmesi başvuru formunu doldurur. İlk katkı payının veya giriş aidatının bir kısmının veya tamamının ödenmesi üzerine, emeklilik şirketi teklifi en geç on iş günü içinde yazılı olarak reddetmezse, emeklilik sözleşmesi kurulmuş olur. Sözleşme kurulduktan sonra katılımcının ve varsa işverenin ödediği katkılar, katılımcı adına açılan bireysel emeklilik hesabında izlenir.

 

2. Katkıların yatırıma yönlendirilmesi: Bireysel emeklilik hesaplarına ödenen katkı payları, katılımcının seçtiği emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir. Emeklilik yatırım fonları, emeklilik şirketinin portföy yönetim şirketiyle yapacağı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanacak portföy yönetim sözleşmesine göre yönetilir.

Sistemde kalınan süre boyunca birikimler bireysel emeklilik hesabında izlenir ve bireysel emeklilik hesabına ilişkin her türlü bilgi düzenli olarak katılımcıya iletilir. Bu bilgiler, bireysel emeklilik hesabına yatırılan katkı tutarlarını, hesaptaki emeklilik yatırım fonlarının detaylarını ve birikimlerin değerini içerir.

Katılımcı katkı payının ve birikimlerinin değerlendirildiği fonları, bu fonlara dağılım oranlarını yılda en fazla dört defa değiştirebilir. Ayrıca, bir emeklilik şirketinde bir yılı dolduran katılımcı dilerse birikimlerini başka emeklilik şirketine aktarabilir.

 

3. Emeklilik: Katılımcı emekliliğe hak kazandığında emeklilik hesabındaki birikimin bir kısmını ya da tamamını toplu olarak alabileceği gibi yapacağı yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde emeklilik maaşı şeklinde de alabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.