BireyselEmeklilikSistemi.Org

Bireysel Emeklilik Sistemiyle İlgili Belge ve Formlar

Yıllık Hesap Bildirim Cetveli: Ödenen toplam katkı payı tutarı, toplam kesinti tutarları, toplam yatırıma yönlendirilen miktar gibi bilgilerin yer aldığı formdur. Hesap dönemlerini takip eden 10 iş günü içinde gönderilir.

 

Bilgilendirme Notu: Yönetim ve fon işletim giderleri, fon unvanları, asgari katkı payı tutarı ve benzeri mahiyetteki değişikliklerin yer aldığı formdur. Hesap dönemlerini takip eden 10 iş

günü içinde gönderilir.

 

Hesap Özeti:

3 çeşit Hesap Özeti vardır;

a)      Aktarım/hesap birleştirme talebi üzerine gönderilen hesap özeti: Talep tarihinden itibaren 5 iş günü içinde gönderilir.

b)     Ayrılma talebi üzerine gönderilen hesap özeti: Talep tarihinden itibaren 2 iş günü içinde gönderilir.

c)      Emekliliğe hak kazanma durumunda gönderilen hesap özeti: Başvuru üzerine 5 iş günü içinde gönderilir.

Fon İçtüzüğü  – İzahname  – Tanıtım Formu3 aylık ve yıllık rapor:

 Şirket merkezi, bölge müdürlükleri, şubeleri, temsilcilikleri ve Internet, sitesinde incelemeniz için hazır, bulundurması ve talep etmeniz halinde hemen verilmesi gereken, Genel işlem şartları, Portföy yönetim stratejisi ve İzahnamede yer alan bilgilerin özetini içeren raporlardır.

 

 

Giriş Bilgi Formu: Teklif formu ile birlikte imzalanan, Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında bilgi veren formdur. İmzanız alındıktan sonra bir örneği size verilir.

 

Aktarım Bilgi Formu : Aktarıma ilişkin hesap özeti ile birlikte verilen, aktarım sırasında yapılacak kesintiler, ay ve yıl bazında emekliliğe esas süre, şirketin size sunduğu avantajlar gibi bilgileri içeren, aktarımda doğru karar vermenize yardımcı olmayı amaçlayan formdur.

 

Ayrılma Bilgi Formu: Ayrılmaya ilişkin hesap özeti ile birlikte verilen, Sistemden ayrılmanın doğuracağı mali kayıplar ve süreye ilişkin kayıpları içeren. Ayrılma kararınızı, tekrar gözden geçirmenizi sağlamayı amaçlar.

 

Hesap Birleştirme Bilgi Formu: Hesap birleştirme talebi için gönderilen hesap özeti ile birlikte verilen, birleşme işleminin sonuçları hakkında bilgi veren form.

 

Emeklilik Bilgi Formu : Emeklilik hakkını kullanmak isteyen katılımcıya gönderilen hesap özeti ile birlikte verilen, katılımcının birikimlerine ilişkin örnek mali projeksiyonlar ve sistemde kalma/yıllık gelir sigortası/kısmi ödeme gibi seçenekleri içeren form.

Etiketler:

Yorumlar
  1. Hasan Huseyin balkıs dedi ki:

    Zaten emekliliğine az kalmış hiç gerek yok.

    1. admin dedi ki:

      Emeklilikten ziyade birikim amaçlı kurulan bir sistem. O açıdan düşünmekte fayda var.