BireyselEmeklilikSistemi.Org

Emeklilik Şartları

 

Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

Sistemde on yıl bulunma koşulu, katılımcının birikimlerini almaksızın ilk emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren bireysel emeklilik sisteminde on tam yıl kalması kaydıyla, on yıl süreyle asgari katkı payı ödemesi veya emeklilik planları dahilinde on yıllık asgari katkı payı ödemesine karşılık gelecek toplu katkı payı tutarını ödemesi halinde yerine gelmiş olur.

Katılımcının aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi akdetmiş olması halinde, en az bir emeklilik sözleşmesinden emekliliğe hak kazanmış olması tüm emeklilik sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanması için yeterlidir.

Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan önce bireysel emeklilik sistemine katkıda bulunmaya ara vermesi halinde; emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında, katılımcının dahil olduğu emeklilik planı kapsamında ara verilen döneme karşılık gelen, işlem tarihindeki asgari katkı payı toplam tutarlarının ödenmesi kaydıyla katkı payı ödemeye ara verilen dönem dikkate alınır.

Emeklilik hakkı kazanan katılımcı, hesabındaki tutarın tamamının veya bir kısmının toplu olarak ödenmesini ya da yıllık gelir sigortası yaptırarak kendisine maaş bağlanmasını talep edebilir. Birikimlerin tamamı toplu olarak alınmaz ya da gelir sigortası sözleşmesine aktarılmazsa, kalan kısım katılımcının isteğine bağlı olarak emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam edilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.