BireyselEmeklilikSistemi.Org

İşverenler Açısından Otomatik BES

02.08.2018
İşverenler Açısından Otomatik BES

Bildiğiniz üzere Otomatik Katılımlı BES uygulamasıyla birlikte gerek kamu gerekse özel sektör çalışanları belirli kadrolar ve/veya çalışan sayılarına göre kademeli olarak sisteme dahil edilmektedir.

1 Temmuz 2017 itibariyle 10-50 arası çalışan sayısına kadar olan işletmelerin de kapsama alınmasıyla işveren açısından sistemin işleyişi ve işverenin sorumluluklarına ilişkin çok sayıda soru almaya başladık. 1 Ocak 2019 itibariyle 5-9 arası çalışanı olan işletmelerinde sisteme dahil olacağını ve bu konudaki soruların daha da artacağını da göz önünde bulundurarak, bu yazımızda Otomatik Katılım Sistemini maddeler halinde ve işveren açısından (özel sektör) değerlendireceğiz.

   İş yerim Otomatik BES kapsamına ne zaman girecek?

Özel sektör firmaları çalışan sayılarına göre;

01.01.2017 itibariyle 1000+ (bin kişiden fazla) çalışanı olanlar,

01.04.2017 itibariyle 250-999 çalışanı olanlar,

01.07.2017 itibariyle 100-249 çalışanı olanlar,

01.01.2018 itibariyle 50-99 çalışanı olanlar,

01.07.2018 itibariyle 10-49 çalışanı olanlar,

01.01.2019 itibariyle 5-9 çalışanı olanlar,

Sisteme dahil edilecektir

   İş yerinde çalışan herkesin Otomatik Bireysel Emekliliğe alınması gerekir mi?

Hayır. Sistem 45 yaş altı çalışanları kapsamaktadır.

   İş yeri kişi sayısı hesaplanırken 45 yaş üstü çalışanlar sayıya dahil edilecek mi?

İş yeri çalışan sayısı hesaplanırken çalışanların yaşına bakılmaksızın (45 yaş altı veya üstü) tamamı sayıya dahil edilecektir.

   45 yaş altında fakat Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli çalışan Otomatik BES ‘e dahil edilecek mi?

45 yaş altı bütün çalışanlar yaşına bakılmaksızın sisteme dahil edilir.

   Çalışanın 45 yaşına girme durumu hesaplanırken hangi tarih baz alınır?

Kişinin yaş durumu 1.maddede belirtilen kapsama alınma tarihlerine göre hesaplanır.

   01 Ocak 2019 da 6 çalışanı olan bir iş yerinden 01 Şubat 2019 da 2 çalışan ayrılıyor. Bu durumda söz konusu iş yeri Otomatik BES kapsamından çıkar mı?

Hayır. Sisteme bir kere dahil olan bir iş yeri çalışan sayısı düşse dahi sistemde kalmaya devam eder.

Şirket topluluğu / Holding gibi yapıda olan firmalar tüm şirketlerin çalışanlarını mı hesaba katacak?

Burada sistem vergi numarası bazında yürüyecektir. Ayrı vergi numarası olan her şirket ayrı bir iş yeri olarak değerlendirilecektir.

   1-2 gün gibi kısa süreliğine çalışıp işten ayrılan çalışan Otomatik BES sözleşmesine dahil edilir mi?

Çalışanın hizmet akdi işlemleri tamamlandıysa gün sayısı sorgulanmadan sisteme dahil edilir. Ve çalıştığı gün sayısı üzerinden işlem yapılır.

   5 kişiden az çalışana sahip iş yerleri için Otomatik BES ne zaman yapılacak?

Mevcut uygulamada 5 kişinin altında çalışanı olan iş yerleri kapsam dışındadır.

   İş yerinin çalışan sayısı hangi tarih baz alınarak hesaplanacak?

1.maddede belirtilen otomatik katılıma dahil olma tarihi itibariyle, güncel SGK verisi kullanılır. Örnek: 20 çalışanı olan iş yeri, 01 Temmuz 2018 tarihinde kapsama alınmaktadır. Bu iş yerinin çalışan sayısı tespiti için Haziran 2018 de gönderilen Mayıs 2018 prim ve hizmet belgesindeki personel sayısı (sigortalı sayısı) dikkate alınır.

   Taşeron (alt yüklenici) bünyesinde çalışan kişi, taşeron tarafında mı asıl işveren tarafında mı sayılır?

Söz konusu çalışanın bordrosu nereden hazırlanıyorsa o firma tarafında sayılır.

   Yeni işe girmiş birisi için;

  1. Daha önceki çalıştığı firmada otomatik BES’i varsa; yeni iş yerinin planına dahil edilerek buradan devam eder. (yani haklarıyla birlikte her şeyi yeni iş yerine taşınır.)
  2. Önceki iş yerinde sistemden ayrılmışsa; tekrar Otomatik Katılım kapsamına alınır ve sisteme dahil edilir.
  3. Sisteme daha önce hiç girmemişse; otomatik BES kapsamına dahil edilir.

   Katkı payı hesaplanırken (%3) küsuratlı çıkan sonuç nasıl yuvarlanır.

Katkı payı hesabında tam sayı kısmı alınır küsurat kısmı alınmaz. (yukarıya yuvarlama yapılmaz.)

Örnek:2018 brüt asgari ücret: 2029,5 TL

=> 2029 x 0,03 = 60,87  sonucu bulunur. Buradan katkı payı tutarı 60TL olarak alınır.

   Rapor, ücretsiz izin gibi çalışanın maaş almadığı dönemlerde BES kesintileri ne olur?

Bu gibi durumlarda çalışanın SGK matrahı dikkate alınır. Matraha yansımayan veya çalışanın ücret almadığı günlerde katkı payı kesintisi yapılamaz. Bireysel Emeklilik Şirketi bu hususta bilgilendirilir.

   Çalışanın işten ayrılması durumunda işveren ne yapmalıdır?

Çalışan işten çıkarsa, Bireysel Emekliliği aynen devam eder, fakat iş verenin sorumluluğu kalmaz. Yani çalışan isterse dışardan yatırmaya devam eder. İşverenin burada tek yükümlülüğü işten çıkan çalışanı ilgili sigorta şirketine bildirmektir.

   Katkı payı ödemesinde aksaklık yaşanması durumunda (ödemenin zamanında yapılmaması, eksik yapılması, hiç kesinti yapılmaması v.b.) durumlarda işverenin yükümlülüğü nedir?

İşveren katkı payıyla ilgili meydana gelen aksaklıklardan ve bu sebepten oluşacak parasal kayıplardan işveren sorumludur. Ayrıca her aksaklık için 100 TL para cezasıyla cezalandırılır.

Etiketler:

Yorumlar
  1. zehrak dedi ki:

    Merhaba,
    Bes sistemine girişi yapılmış ama 3-5 ay bordroda bes kesintisi gösterilmemiş sonrasında bes kesintisi gösterilmiş ve ödemelere devam edilmiş. Bu aradaki dönemde firmaya cezai işlem uygulanır mı? veya bordroda yansıtılmamış bes işlemlerini geçmişe dönük boşluğu firma daha sonrasında yatırabilir mi veri tahsilat deseni ile? Toplam cezasını nereye ne zaman öderiz veya öğrenebiliriz?
    Teşekkür ederim