BireyselEmeklilikSistemi.Org

bireysel emeklilik formları

Yıllık Hesap Bildirim Cetveli: Ödenen toplam katkı payı tutarı, toplam kesinti tutarları, toplam yatırıma yönlendirilen miktar gibi bilgilerin yer aldığı formdur. Hesap dönemlerini takip eden 10 iş günü içinde gönderilir.   Bilgilendirme Notu: Yönetim ve fon işletim giderleri, fon unvanları, asgari katkı payı tutarı ve benzeri mahiyetteki değişikliklerin yer aldığı formdur. Hesap...