BireyselEmeklilikSistemi.Org

Taraflar ve Hak Kullanımı

Sözleşme türlerine bağlı olarak taraflar ve hak kullanımı farklılık göstermektedir.

Bu konu ana hatlarıyla 3 sözleşme türüne bağlı olarak;

1-Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

  • Katılımcı ve şirket taraf olarak yer alır, bireysel emeklilik planına bağlı olarak kurulur.
  • Sözleşmeden kaynaklanan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır.

 

2-Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

  • Katılımcı ve şirket taraf olarak yer alır, bireysel sözleşmelerden farkı, planın müzakeresi, işletilmesi ve uygulamasına yardımcı olan işveren, dernek, vakıf gibi “grup kurucusu” adı verilen bir kuruluşun olmasıdır.
  • Sözleşmeden kaynaklanan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır.
  • Fon dağılımı-plan değişikliği ve aktarım hakları grup kurucusuna devredilebilir.

 

3-İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi

Sponsor Kuruluş: İşveren sıfatıyla bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre

çalışanları ad ve hesabına katkı payı ödeyen grup kurucusu.

  • Çalışanları ya da üyeleri adına katkı payı ödeyen “sponsor kuruluş” sözleşmede taraf olarak yer alır.
  • Fon dağılımı-plan değişikliği ve aktarım hakları hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir.
  • Sponsor kuruluş, fon dağılımı değişikliği kullanım hakkını katılımcıya devredebilir.

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.