BireyselEmeklilikSistemi.Org

Zorunlu BES’te Devlet Katkısı Yalnızca Taahhüt mü?

Zorunlu BES’te Devlet Katkısı Yalnızca Taahhüt mü?

Otomatik katılım sistemi yani zorunlu BES ile ilgili devlet katkısının gönüllü katılımdaki devlet katkısına göre bazı farkları bulunmaktadır.

Bu farklar her ne kadar otomatik katılımda sunulan ilave devlet katkıları gibi görünse de devlet katkısının değerlendirilmesi açısından da farklı uygulamalar söz konusudur.

Bu farkların açıkça anlaşılması açısından gönüllülük esasıyla ilerleyen ile zorunlu BES devlet katkısını kıyaslamak yararlı olacaktır.

BES (Gönüllü) devlet katkısı

Gönüllü olarak dahil olduğumuz BES ‘te, katılımcının yatırdığı her 100 TL katkı payı için 25 TL devlet katkısı hesabına nakden aktarılır ve fonlarda değerlenir. Yani her ay yatırdığınız katkı payının %25’i devlet katkısı hesabına o ay geçer ve değerlenmeye başlar.

Burada bilinmesi gereken bir diğer husus, devlet katkısından hak kazanılan tutarlardır. Onu da hatırlatmak gerekirse normal Bireysel Emeklilik Sisteminden çıkış halinde katılımcıya değişen oranlarda devlet katkısı verilmektedir.

Buna göre katılımcının devlet katkısı hesabında biriken tutardan;

0-3 yıl sistemden çıkanlara devlet katkısı ödenmezken,

3-6 yıl sistemde kalıp çıkmak isteyenlere hesapta biriken devlet katkısının %15’i,

6-10 yıl BES’ te kalıp çıkanlara %30’ u

10 yılı doldurup 56 yaşını doldurmadan çıkanlara %60 ‘ı,

10 yıl ve 56 yaşı doldurarak sistemden emekli olanlara %100’ü oranında ödeme yapılır.

Zorunlu BES ve Taahhüt Edilen Devlet Katkısı

Zorunlu BES (Otomatik Katılım Sistemi) ‘te çalışan maaşından kesilen her 100 TL için 25 TL Devlet Katkısı Taahhüt Hesabı ‘nda kayda alınır. Reel olarak devlet katkısı hesabınıza bir ödeme yapılmaz. Dolayısıyla fonlarda değerlendirme de yapılamaz.

Taahhüt hesabından nakdi hesaba aktarım süreci (yani normal BES ‘te yer alan devlet katkısı hesabıyla aynı işlevdeki hesaba geçmesi) ise yıllara bağlı olarak aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Yukarıdaki belirtilen hak ediş süreleri de devlet tarafından taahhüt edilen katkının nakdi devlet katkısı hesabına aktarılmasında kullanılır.

Detaylandırmak gerekirse, tam olarak uygulama şu şekildedir;

Zorunlu BES ‘e girilen ilk 3 yılda nakdi devlet katkısı hesabına hiçbir ödeme yapılmaz. Taahhüt edilen devlet katkısı yalnızca ilk 3 yıla özgü olarak tüfe oranında değerlenir.

3-6 yıl arası devlet tarafından taahhüt edilerek kayıt altına alınan devlet katkısının %15 ‘i,

6-10 yıl arası taahhüt edilen tutarın %30’u,

10 yılı doldurup yaşı tamamlamayanlara vaat edilen devlet katkısının %60’ı

10 yıl ve 56 yaşı dolduranlara ise taahhüt edilen devlet katkısı tutarının tamamı reel olarak nakdi hesaba yansıtılır. Ve fonlarda değerlendirilir.

Özetle; gönüllü BES ‘te %25 devlet katkısının tamamı nakdi hesaba yansıtılıp fonlarda değerlenmeye başlarken, Zorunlu BES ‘te %25 devlet katkısı yalnızca taahhüt edilip yıllara göre değişen oranlarda asıl hesabınıza aktarılarak fonlarda değerlenir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.